^do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Gitarowy Rekord Guinessa we Wrocławiu 2016

IMG 00155.04.2016 w biurze Polskiej Organizacji Turystycznej odbył się briefing prasowy nowego prezesa POT, dra Wojciecha Fedyka. Celem spotkania było zapoznanie nowego prezesa wspomnianej organizacji z dziennikarzami. Gościem specjalnym uroczystości był Minister Sportu i Turystyki - Witold Bańka.

Po krótkim powitaniu zaproszonych przedstawicieli mediów, Minister Sportu i Turystyki, Witold Bańka przedstawił gościom nowo wybranego prezesa POT dr Wojciecha Fedyka.

Następnie głos zabrał główny bohater spotkania - prezes W. Fedyk, który przedstawił krótko historię swojej kariery zawodowej i doświadczenie w turystyce, a następnie omówił swoje plany dotyczące rozwoju polskiej turystyki i współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 Jednym z poruszonych tematów było wsparcie POT i wspólne przygotowanie kampanii promocyjnych MSiT „Odpoczywaj w Polsce” i „Polska za pół ceny”, co obecnie, w związku z niekorzystną dla turystyki zagraniczną sytuacją polityczną ( zamachy terrorystyczne), ma duże znaczenie w rozwoju turystyki krajowej. Jak zapewnili obydwaj panowie, Polska jest obecnie jednym z najbezpieczniejszych krajów europejskich. Odpowiednie służby, odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe, potwierdzają, że Polska nie jest zagrożona żadnym atakiem terrorystycznym. Takie komunikaty znacząco wpływają na atrakcyjność turystyczną naszego kraju dla turystyki przyjazdowej. Nowy prezes POT zadeklarował, że będzie wspierał projekty, o których mowa powyżej, zarówno w zakresie merytorycznym, organizacyjnym jak i kontroli jakości przedstawicieli branży oferujących zniżki w czasie kampanii promocyjnych. Temat ten wywołał dyskusję między Prezesem W. Fedykiem, Ministrem W. Bańką i przedstawicielami mediów.

Nowy szef POT poinformował również, że zamierza pozyskać więcej środków, w tym większość z funduszy unijnych, na promocję polskiej turystyki. Nadmienił również, że sam jest ekspertem w dziedzinie funduszy unijnych. Jak wynika z rozmów prowadzonych w czasie spotkania, Prezesowi Fedykowi zależy na przekonaniu do współpracy i na wsparciu działań POT - przedsiębiorców bezpośrednio i pośrednio odnoszących korzyści z przyjazdu turystów do Polski.

Dr Wojciech Fedyk w rozmowie z dziennikarzami podkreślał duże znaczenie dobrej współpracy na linii POT – ROT – LOT oraz kooperacji z samorządami terytorialnymi i gospodarczymi. Zapowiedział również reaktywację i wsparcie padających Regionalnych Organizacji Turystycznych. W najbliższym czasie planuje spotkanie z dyrektorami ROT-ów i omówienie strategii rozwojowej tych organizacji oraz rozwoju turystyki na szczeblu regionalnym. Pytany przez media o rolę POT w obecnym trójstopniowym systemie zarządzania polską turystyką, odpowiedział, że kierowana przez niego instytucja, jako narodowa centrala polskiej turystyki, ma również w tym systemie zobowiązania. W swoich wypowiedziach Prezes Fedyk poinformował o powstaniu Stowarzyszenia Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, które będzie ważnym partnerem strategicznym dla POT i silniejsze niż pojedyncze ROTy w zdobywaniu funduszy unijnych. Wspomniał również o wsparciu i rozwoju promocji turystyki zagranicą, oznajmił, że niebawem zamierza spotkać się z dyrektorami ZOPOTów, w celu omówienia strategii działania i rozwoju promocji Polski zagranicą. Rozważa między innymi reaktywację ośrodka w Budapeszcie.

Na koniec spotkania prezes POT odpowiadał na indywidualne pytania dziennikarzy oraz udzielił wywiadu dla TTG TV.

Na podstawie materiałów prasowy POT

Tekst: Bartosz Karwacki

fot. Stanisław Francuz

Interior

www.progres.media.pl

www.bezbarier.info.pl

Copyright © 2013. dolnyslask.tv redakcja Rights Reserved.


Facebook youtube